Zmiany, które możemy przeprowadzać we własnych działalnościach gospodarczych, zostały już ściśle podzielone. Oczywiście w teorii każdy biznesmen wpada tutaj na nieco inny pomysł i stosuje unikalne strategie, jednak zazwyczaj i tak się one powtarzają, choćbyśmy dali sobie uciąć rękę za to, że nasze zarządzanie zmianą jest zupełnie inne i przez nikogo innego niestosowane. Wszystkie te procesy dzielimy więc zazwyczaj na dwie grupy: zmiany makrosystemowe oraz zmiany mikrosystemowe. Do tych pierwszych należą m.in. zmiany systemowe oraz strukturalne, które całkowicie zmieniają system funkcjonowania naszej działalności. Wprowadzimy je, jeśli np. zaczniemy sprzedawać artykuły spożywcze, podczas gdy dotychczas zajmowaliśmy się wyłącznie ich produkcją albo nawet i wykonywaniem produktów należących do zupełnie innej kategorii. Zmianami makrosystemowymi nazywamy też zmiany programowe, do których zresztą sami doprowadzamy niezwykle często, chcąc prowadzić swój biznes w sposób nowoczesny i jak najlepszy. Jeśli chodzi natomiast o to mniej istotne zarządzanie zmianą, wykonując je, zazwyczaj przeprowadzamy zmiany mikrosystemowe. Określić możemy nimi m.in. wszelkiego typu innowacje włączane do biznesu, różnorodne modyfikacje oraz drobniejsze usprawnienia. Chociaż w ten sposób zazwyczaj klasyfikuje się właśnie różne zmiany, istnieje jeszcze nieco inny ich podział.
Inny podział zmian
Czasami też zmiany dzieli się na te radykalne oraz inkrementalne. Wiemy również, że czynniki wpływające na nie mogą być przeróżne, dlatego sami czasem nazywamy je zmianami wychodzącymi z przyczyny zewnętrznych oraz tych wewnętrznych. Czwartym i jednocześnie ostatnim podziałem jest rozdział na zmiany dostosowawcze oraz te wyprzedzające. Oczywiście wszystkie z nich należy zaplanować i później kontrolować, dlatego zarządzanie zmianą w każdym z tych przypadków się sprawdza i jest wręcz niezbędne. Jest ono też wyłącznie naszym obowiązkiem, dlatego to my powinniśmy się na nim skupić, skoro dana działalność jest naszą własnością.